ခ်စ္မိတ္ေဆြ

ေလေအးေပးစက္ ျပဳျပင္ေရာင္းဝယ္ေရး

Address :အကြက္ ၃၆၀၊ မဟာစည္လမ္း၊ စိန္ပန္း၊မဟာေအာင္ေျမၿမိဳ႕နယ္

State :: မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 09-402594818, 09-797779096, 09-790999092

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Yangon Directory Map

Opening Hours

Products & Services

  • အဲယားကြန္း၊ ေရခဲေသတၱာမီးအားျမွင့္စက္၊ ဒိုင္နမို၊ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေရာင္းဝယ္ေရး

Share This Page