လဝန္းအိမ္

ေလေအးေပးစက္ ျပဳျပင္ေရာင္းဝယ္ေရး

Address :၄၁လမ္း၊ ၈၉လမ္း ႏွင့္ ၉၀လမ္း ၾကား၊ လက္သမားရပ္၊ ေ႐ႊဂူေက်ာင္းအေနာက္ဘက္လမ္း၊မဟာေအာင္ေျမၿမိဳ႕နယ္

State :: မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 09-798820169, 09-444007264, 09-797235424

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Yangon Directory Map

Opening Hours

Products & Services

  • ေလေအးေပးစက္အမ်ိဳးမ်ိဳးျပဳျပင္ေရာင္းဝယ္ေပးပါသည္။
  • လူႀကီးမင္းတို႔စိတ္တိုင္းက်ဝန္ေဆာင္မွဳေပးပါသည္။

Other Business Categories

  • ေရခဲေသတၱာျပဳျပင္ ေရာင္းဝယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား

Share This Page