တိုင္းၾကည္

ဓာတ္ပံုဆိုင္

Address :အမွတ္ ၇၉၅၊ ၈၁လမ္း၊ ဘုရားႀကီးအေ႐ွ႕မုခ္၊ ၄၅လမ္း၊ခ်မ္းျမသာစည္ၿမိဳ႕နယ္

State :: မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 09-444012726, 09-2012975

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Yangon Directory Map

Opening Hours

Products & Services

  • Fuji Fruntier 570E & Fuji Fruniter 570R စက္ႀကီးမ်ားကို အသုးံျပဳထားသည္႕အတြက္ အရည္အေသြးျမင့္ဓာတ္ပုံမ်ားကိုအျမန္ဆုးံထုတ္လုပ္ေပးႏိုင္ပါသည္။
  • Photo quality Vinyl မ်ားႏွင့္ တန္ဖိုးသင့္ Vinyl မ်ားကိုလဲအရည္အေသြးျမင့္မားသာ EW,Mutoh,All Win စက္ႀကီးမ်ားျဖင့္ ထုတ္လုပ္ေပးေနပါျပီ။ ႏိုင္ငံျခားေရႊေသာင္အမ်ိဳးမ်ိဳး မန္းကႏုတ္ေသာင္း လက္မထုထည္မ်ိဳးစုံ ၊ ဆိုဒ္မ်ိဳးစုံတို႕ကိုလက္လီလက္ကားရရွိႏိုင္ပါသည္။

Other Business Categories

  • ေၾကာ္ျငာလုပ္ငန္း ေဆာင္႐ြက္သူမ်ား

Share This Page