ေ႐ႊဘိုႏွင့္ညီအစ္ကိုမ်ား

ကားေဆးမႈတ္လုပ္ငန္း

Address :စစ္ကိုင္း-မႏၲေလးလမ္း၊ ႏြားေရကန္ ေတာင္ဘက္၊ ပန္ေတာ္ဦးဟိုတယ္ေျမာက္ဘက္၊ တမၸ၀တီ၊ခ်မ္းျမသာစည္ၿမိဳ႕နယ္

State :: မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 09-259066507

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Yangon Directory Map

Opening Hours

Share This Page