ေမာင္ထြန္း

အားကစားပစၥည္းဆိုင္မ်ား

Address :တိုက္ ၁၀၀၊ ၂၇လမ္း ႏွင့္ ၂၈လမ္း ၾကား၊ ၈၃လမ္း ႏွင့္ ၈၄လမ္း ၾကား၊ ေဈးခိ်ဳ၊ ေတာင္ဘက္တိုက္တန္းေနာက္ေက်ာ၊ခ်မ္းေအးသာစံၿမိဳ႕နယ္

State :: မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 09-780233786, 09-43178795

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Yangon Directory Map

Opening Hours

Products & Services

  • အားကစားပစၥည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးဝတ္စုံမ်ားကို လက္လီလက္ကားအေရာင္းဆိုင္မွတစ္ဆင့္ ျပန္လည္ေရာင္းခ်လိုသူမ်ားဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္။

Share This Page