မ်ိဳးမင္းထက္(ဦး)

အတိုင္ပင္ခံလုပ္ငန္းမ်ား (စီးပြားေရး)

Address :၃၀လမ္း၊ ၆၉လမ္း ႏွင့္ ၇၀လမ္း ၾကား၊ စုေပါင္း႐ံုးႀကီး အတြင္း၊ခ်မ္းေအးသာစံၿမိဳ႕နယ္

State :: မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 09-2056856

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Yangon Directory Map

Opening Hours

Products & Services

  • စာခ်ဳပ္စာတမ္း၊ ေျမယာႏွင့္ ဥပေဒေရးရာ အေထြေထြ အက်ိဳးေဆာင္ေပးျခင္း

Share This Page