စံအိမ္ေတာ္

ေဘာ္ဒါေဆာင္မ်ား (ပုဂၢလိက)

Address :ရတနာပံုတကၠသိုလ္၊ ထန္းေတာရပ္၊အမရပူရၿမိဳ႕နယ္

State :: မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 09-256521972, 09-43157507

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Yangon Directory Map

Opening Hours

Products & Services

  • Day/ အေဝးသင္ေက်ာင္းသား သီးသန္႔ေဘာ္ဒါေဆာင္။
  • အထူးေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးသည္။

Other Business Categories

  • ကိုယ္ပိုင္ ေက်ာင္းမ်ား

Share This Page