သဘာဝ

ပြဲ႐ံုမ်ား (ပဲအမ်ိဳးမ်ိဳး)

Address :သမဝါယမလမ္း၊ အမွတ္(၈)ရပ္ကြက္၊ပခုကၠဴ

State :: မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 09-33408981, 09-254577097

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Yangon Directory Map

Opening Hours

Products & Services

  • ထန္းလွ်က္၊ မန္က်ည္း၊ ပဲမ်ဳိးစံု ႏွင့္ ဆီထြက္သီးႏွံ ေရာင္းဝယ္ေရး။

Other Business Categories

  • ပြဲ႐ံုမ်ား (ကုန္စိမ္း)
  • ပဲအမ်ိဳးမ်ိဳး

Share This Page