ဘိုးလံုး(ဦး)+ေဒၚစိန္

ပြဲ႐ံုမ်ား (ဆန္)

Address :လြတ္လပ္ေရးလမ္း၊ အမွတ္(၈)ရပ္ကြက္၊ပခုကၠဴ

State :: မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 062-21993, 09-2300262

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Opening Hours

Products & Services

  • ဆန္ႏွင့္ဆန္ထြက္ပစၥည္း လက္လီ၊ လက္ကားေရာင္းဝယ္ေရး
  • အရည္အေသြးေကာင္းမြန္ျခင္း၊ ေဈးႏႈန္းမွန္ကန္ျခင္း

Other Business Categories

  • ကုန္စံုဆိုင္မ်ား
  • ဆန္ေရာင္းဝယ္ေရး

Share This Page