Add your listing here

Results 1 - 6 of 6

ၾသ (ဦး) (တြင္ခံုမ်ား)

အမွတ္ ၃/၈၊ ကံၾကီးလမ္း၊ (၂)ရပ္ကြက္၊

ဇီးကုန္း၊ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး

09-43048940

မ်ိဳးမင္းစိုး (ကို) (တြင္ခံုမ်ား)

သံပရာကုန္းလမ္း၊ (၂)ရပ္ကြက္၊

ဇီးကုန္း၊ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး

09-423658429, 053-34501

ဆန္းထြန္း (ဦး) (တြင္ခံုမ်ား)

အမွတ္ ၁၊ ရန္ကုန္-ျပည္လမ္း၊ (၅)ရပ္ကြက္၊

ဇီးကုန္း၊ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး

053-34579

တြက္ (ဦး) (တြင္ခံုမ်ား)

အမွတ္ ၁၁၊ သံပရာကုန္းလမ္း၊ ေမွာ္ရေက်းရြာ၊

ဇီးကုန္း၊ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး

09-423667124

ဝင္းႏိုင္ (ကို) (တြင္ခံုမ်ား)

ဗိုလ္ရံုးလမ္း၊ ရန္ကုန္-ျပည္လမ္း ေထာင့္၊ (၅)ရပ္ကြက္၊

ဇီးကုန္း၊ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး

09-49511083

ရာျပည့္ (တြင္ခံုမ်ား)

အမွတ္ ၃၁၊ ၿမိဳ႕ပတ္လမ္း၊ (၅)ရပ္ကြက္၊

ဇီးကုန္း၊ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး

053-34411