ျမန္မာမိတ္ကာဟုမ္း

ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား

Address :အမွတ္ ဒီ-၁၀၊၁၁၊ သခင္နက္ေဖလမ္း၊ ျပည္နယ္အားကစားကြင္းတိုက္တန္း၊ ဧရာရပ္ကြက္၊ျမစ္ႀကီးနား

State :: ကခ်င္ျပည္နယ္

Phone :: 09-2401677, 09-5074061

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Yangon Directory Map

Opening Hours

Products & Services

  • လူႀကီးမင္းတို႔၏ အိမ္၊ ဆိုင္ခန္း၊ ႐ံုးခန္း၊ ဟိုတယ္၊ စက္႐ံု အလုပ္႐ံုမ်ားကို လွပဆန္းသစ္ေသာ ဒီဇို္င္း၊ ဝါရင့္ ကၽြမ္းက်င္ေသာ အင္ဂ်င္နီယာမ်ား၏ ႀကီးၾကပ္မႈ၊ ေနာက္ဆံုးေပၚ နည္းပညာတို႔ျဖင့္ တာဝန္ယူေဆာက္လုပ္ေပးပါသည္။

Share This Page