Add your listing here

Results 1 - 7 of 7

ေမဦး (မ) (ေရခဲအေရာင္းဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၂၂၁၊ အေနာ္ရထာလမ္း၊ (၃)ရပ္ကြက္၊

သံတဲြ၊ရခိုင္ျပည္နယ္

09-425003678

မိဘရိပ္ (ေရခဲအေရာင္းဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၂၂၄၊ အေနာ္ရထာလမ္း၊ (၃)ရပ္ကြက္၊

သံတဲြ၊ရခိုင္ျပည္နယ္

09-421738385, 09-776207941

ျပည့္လွ်ံ (ေရခဲအေရာင္းဆိုင္မ်ား)

အခန္း ၃၊ ကမ္းနားလမ္း၊ ေငြနဒီတိုက္ခန္း၊ ေက်းပင္ႀကီးရပ္ကြက္၊

စစ္ေတြ၊ရခိုင္ျပည္နယ္

09-444555243, 09-8522106, 09-41000243

STM (ေရခဲအေရာင္းဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၃၂၁၊ ရန္ကုန္-စစ္ေတြလမ္း၊ ေက်ာက္ရာဇ္ေကရပ္ကြက္၊

ေျမာက္ဦး၊ရခိုင္ျပည္နယ္

09-421733714

သန္းေဌး (ေရခဲအေရာင္းဆိုင္မ်ား)

ကမ္းနားလမ္း၊ မိဇံရပ္ကြက္၊

စစ္ေတြ၊ရခိုင္ျပည္နယ္

09-49640596

ဝင္း (ေရခဲအေရာင္းဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၂၂၊ ေခ်ာင္းနားလမ္း၊ မိဇံရပ္ကြက္၊

စစ္ေတြ၊ရခိုင္ျပည္နယ္

043-22552, 09-49641751

Y2K (ေရခဲအေရာင္းဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၁၆၂၊ ေတာင္ရပ္(၁)လမ္း၊ ေတာင္ရပ္ရပ္ကြက္၊

ေျမာက္ဦး၊ရခိုင္ျပည္နယ္

09-421753528