Add your listing here

Results 1 - 10 of 14

ေအာင္ခ်မ္းသာ (ကုန္မာပစၥည္းႏွင့္ သံထည္ဆိုင္မ်ား)

ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ အမွတ္(၄)ရပ္ကြက္၊

ေ႐ႊကူ၊ကခ်င္ျပည္နယ္

074-52471

ထိပ္တန္း (ကုန္မာပစၥည္းႏွင့္ သံထည္ဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၃၊၄၊၅၊၆၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ ေဘာဂဗလရပ္ကြက္၊ အမွတ္(၄)ရပ္ကြက္၊

ေ႐ႊကူ၊ကခ်င္ျပည္နယ္

074-52107, 074-52482

ေက်ာ္ (ကုန္မာပစၥည္းႏွင့္ သံထည္ဆိုင္မ်ား)

ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ အမွတ္(၄)ရပ္ကြက္၊

ေ႐ႊကူ၊ကခ်င္ျပည္နယ္

074-52107

စိန္မြန္ (ကုန္မာပစၥည္းႏွင့္ သံထည္ဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၈-၉၊ အားကာတိုက္တန္း၊ အမွတ္(၄)ရပ္ကြက္၊

ေ႐ႊကူ၊ကခ်င္ျပည္နယ္

09-400036121, 074-52637

စိန္ယမင္း (ကုန္မာပစၥည္းႏွင့္ သံထည္ဆိုင္မ်ား)

ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ အမွတ္(၄)ရပ္ကြက္၊

ေ႐ႊကူ၊ကခ်င္ျပည္နယ္

074-52413, 09-400029140

ေ႐ႊႀကိဳးၾကာ (ကုန္မာပစၥည္းႏွင့္ သံထည္ဆိုင္မ်ား)

ေဆး႐ံုတိုက္တန္း၊ အမွတ္(၃)ရပ္ကြက္၊

ေ႐ႊကူ၊ကခ်င္ျပည္နယ္

09-400029076, 074-52636

ေ႐ႊလီ (ကုန္မာပစၥည္းႏွင့္ သံထည္ဆိုင္မ်ား)

နဝေဒးလမ္း၊ ဆိုင္းကုန္းရပ္ကြက္၊ အမွတ္(၃)ရပ္ကြက္၊

ေ႐ႊကူ၊ကခ်င္ျပည္နယ္

074-52181, 09-787711808, 09-400028345, 09-256075206

ေ႐ႊေတာင္တန္း (ကုန္မာပစၥည္းႏွင့္ သံထည္ဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၂၅၊၂၆၊ ေဆး႐ံုတိုက္တန္း၊ အမွတ္(၃)ရပ္ကြက္၊

ေ႐ႊကူ၊ကခ်င္ျပည္နယ္

09-400042828, 074-52232, 09-400028614

သမုဒၵရာ (ကုန္မာပစၥည္းႏွင့္ သံထည္ဆိုင္မ်ား)

ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ ေရႊဂဲကုန္းရပ္ကြက္၊

ေ႐ႊကူ၊ကခ်င္ျပည္နယ္

09-250563663

သံုးရာသီ (ကုန္မာပစၥည္းႏွင့္ သံထည္ဆိုင္မ်ား)

ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ ေဘာဂဗလရပ္ကြက္၊ အမွတ္(၄)ရပ္ကြက္၊

ေ႐ႊကူ၊ကခ်င္ျပည္နယ္

074-52279, 09-400028206