Add your listing here

Results 1 - 10 of 11

ဗိမၼာန္ (တည္းခိုခန္းမ်ား)

မႏၱေလး-မိုးကုတ္လမ္း၊ လိပ္က်႐ြာ၊

သပိတ္က်ဥ္း၊မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

09-36424580, 09-73185940

Friends (တည္းခိုခန္းမ်ား)

အမွတ္ ၂၊ မႏၱေလး-မိုးကုတ္လမ္း၊ အမွတ္(၂)၊ ဇရပ္ကြင္း႐ြာ၊

သပိတ္က်ဥ္း၊မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

09-36565884, 09-790206518

ဟန္သာ (တည္းခိုခန္းမ်ား)

သပိတ္က်ဥ္းလမ္း-မႏၱေလးလမ္း၊ ၇မိုင္႐ြာ၊

သပိတ္က်ဥ္း၊မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

09-47602905

မိုးျပည္သာ (တည္းခိုခန္းမ်ား)

မႏၱေလး-မိုးကုတ္လမ္း၊ အမွတ္(၃)၊ ဇရပ္ကြင္း႐ြာ၊

သပိတ္က်ဥ္း၊မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

09-784049652

ပင္လံု (တည္းခိုခန္းမ်ား)

အမွတ္ ဆက-၄၆၊ ဆိပ္ကမ္းရပ္ကြက္၊

သပိတ္က်ဥ္း၊မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

09-91041214, 086-30078

ေ႐ႊျမင့္မိုရ္ (တည္းခိုခန္းမ်ား)

မႏၱေလး-မိုးကုတ္လမ္း၊ အမွတ္(၄)၊ သီရိရတနာရပ္ကြက္၊ ဇရပ္ကြင္း႐ြာ၊

သပိတ္က်ဥ္း၊မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

09-30717293

ေ႐ႊဝါေမာင္ (တည္းခိုခန္းမ်ား)

အမွတ္ ဆက-၃၁၊ ကမ္းနားလမ္း၊ ဆိပ္ကမ္းရပ္ကြက္၊

သပိတ္က်ဥ္း၊မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

086-30037, 09-265162377

ေတာ္ဝင္ပန္း (တည္းခိုခန္းမ်ား)

မႏၱေလး-မိုးကုတ္လမ္း၊ အမွတ္(၂)၊ ဇရပ္ကြင္း႐ြာ၊

သပိတ္က်ဥ္း၊မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

09-30087361, 09-32584412

ရတနာထြန္း (တည္းခိုခန္းမ်ား)

သပိတ္က်ဥ္းလမ္း-မႏၱေလးလမ္း၊ ကဘဲ့ေျမာက္ရပ္ကြက္၊

သပိတ္က်ဥ္း၊မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

086-30112

ယမင္းသန္႔ (တည္းခိုခန္းမ်ား)

မႏၱေလး-မိုးကုတ္လမ္း၊ အမွတ္(၃)၊ ဇရပ္ကြင္း႐ြာ၊

သပိတ္က်ဥ္း၊မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

09-264102155, 09-205538743