Add your listing here

Results 1 - 4 of 4

ကန္႔ဘလူ (တည္းခိုခန္းမ်ား)

ဘူတာလမ္း၊ ဘုရားႀကီးတိုက္တန္း၊ အမွတ္(၄)ရပ္ကြက္၊

ကန္႕ဘလူ၊စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး

09-440449233, 09-977186177

မိဘေမတၱာ (တည္းခိုခန္းမ်ား)

တပင္ေ႐ႊထီးလမ္း၊ အမွတ္(၄)ရပ္ကြက္၊

ကန္႕ဘလူ၊စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး

09-47066012, 09-252334488, 075-27112, 075-27712

စိန္ (တည္းခိုခန္းမ်ား)

တပင္ေ႐ႊထီးလမ္း၊ အမွတ္(၄)ရပ္ကြက္၊

ကန္႕ဘလူ၊စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး

075-27133, 09-256062773

တူးဝမ္းတူး (တည္းခိုခန္းမ်ား)

ရန္ႀကီးေအာင္လမ္း၊ ရန္ႀကီးေအာင္ရပ္ကြက္၊ ဇီးကုန္း၊

ကန္႕ဘလူ၊စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး

09-428271591, 09-428271593