Add your listing here

Results 1 - 10 of 12

တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးအေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး႐ံုး (အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး႐ံုးမ်ား)

အလယ္လမ္း၊ ဇရစ္ရပ္ကြက္၊

ထားဝယ္၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

059-23556, 059-23557, 059-23558, 059-23560, 059-23561

ထားဝယ္ခ႐ုိင္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး႐ံုး (အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး႐ံုးမ်ား)

ေလဆိပ္လမ္း၊ ေက်ာက္ေမာ္ရပ္ကြက္၊

ထားဝယ္၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

059-21159, 059-21005, 09-8740222

*ေကာ့ေသာင္းခ႐ုိင္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး႐ံုး (အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး႐ံုးမ်ား)

နာရီစင္လမ္း၊ ပိေတာက္ေရႊဝါရပ္ကြက္၊

ေကာ့ေသာင္း၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

059-51303, 059-51301, 059-51102

*ၿမိတ္ခ႐ုိင္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး႐ံုး (အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး႐ံုးမ်ား)

႐ံုးလမ္း၊ ေဈးတန္းရပ္ကြက္၊

ၿမိတ္၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

059-41014, 059-41013, 059-41126

ထားဝယ္ၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး႐ံုး (အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး႐ံုးမ်ား)

ေမွ်ာ္အင္းလမ္း၊ ေက်ာက္ေမာ္ရပ္ကြက္၊

ထားဝယ္၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

059-21085, 059-21101

ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး႐ံုး (အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး႐ံုးမ်ား)

စုေပါင္း႐ံုးလမ္း၊ ပိေတာက္ေရႊဝါရပ္ကြက္၊

ေကာ့ေသာင္း၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

059-51646, 059-51019

ၿမိတ္ၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး႐ံုး (အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး႐ံုးမ်ား)

႐ံုးလမ္း၊ ဆိပ္ငယ္ရပ္ကြက္၊

ၿမိတ္၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

059-41073, 059-41081

ပုေလာၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး႐ံုး (အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး႐ံုးမ်ား)

ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ (၂)ရပ္ကြက္၊

ပုေလာ၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

059-30002

တနသၤာရီၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန (အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး႐ံုးမ်ား)

႐ံုးႀကီးလမ္း၊ ေခ်ာင္းႀကီးရပ္ကြက္၊

တနသၤာရီ၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

059-55011, 059-55012

ၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန (အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး႐ံုးမ်ား)

ေက်ာက္တိုင္လမ္း၊ အေနာက္ဘက္ကမ္း၊ (က)ရပ္ကြက္၊

ေရျဖဴ၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

059-37001, 09-8752330, 09-49865289