Add your listing here

Results 1 - 4 of 4

ေရႊရတနာၿဖိဳး (ဖုိင္ဘာျပားႏွင့္ ဖိုင္ဘာဂလပ္စ္)

႐ံု-(၁၀၉)၊ အခန္း ၃၊ ပုလဲလမ္း၊ ေစာ္ဘြားႀကီးကုန္းပဲြ႐ံု၊

အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

01-3642741, 01-9640376, 09-409795198

Super Star & Royal Star (ဖုိင္ဘာျပားႏွင့္ ဖိုင္ဘာဂလပ္စ္)

႐ံု-(၄/၃)၊ အခန္း ၂/၃၊ ပတၱျမားလမ္း၊ ေစာ္ဘြားႀကီးကုန္းပဲြ႐ံု၊

အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

01-9640068, 09-5504661, 09-965504661, 09-428022003

ပတၱျမားမိုးထိတိုက္ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ကုန္သြယ္ေရးကုမၸဏီလီမိတက္ (ဖုိင္ဘာျပားႏွင့္ ဖိုင္ဘာဂလပ္စ္)

အမွတ္ ၉၆၆၊ ျပည္လမ္း၊ ၁၀မိုင္၊ ေစာ္ဘြားႀကီးကုန္းရပ္ကြက္၊

အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

01-3642556, 01-3646073, 09-254406811, 09-254406821, 09-254406822