Add your listing here

Results 1 - 5 of 5

ေက်ာ္လြင္(ဦး)(ပ်ား) (ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းမ်ား)

အမွတ္ ၁၂၄၊ ၆လမ္း၊ စြယ္ေတာ္လမ္း ေထာင့္၊ ရန္မိ်ဳးႏိုင္ရပ္၊ ေအာင္မဂၤလာရပ္ကြက္၊

မေကြး၊မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး

09-766765562, 09-401645483

Myanmar C.P Livestock Co., Ltd. (ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းမ်ား)

တပ္မလမ္း၊ အမွတ္(၄)ရပ္ကြက္၊

ပခုကၠဴ၊မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး

062-22842, 09-43196814

Ok One Disvover Co., Ltd. (ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းမ်ား)

လမ္းမေတာ္လမ္း၊ စက္မွဳဇုန္၊ သံုးဆယ့္ေျခာက္ေက်း႐ြာအုပ္စု၊

ေရနံေခ်ာင္း၊မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး

09-796913990, 09-401570990

ဇဲြမာန္ (ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းမ်ား)

ေျမာက္ေအာက္ခိ်ဳင္း၊ ေစ်းရပ္ကြက္၊

နတ္ေမာက္၊မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး

063-69118, 09-256328129, 063-69668

ျမင္းႏွင့္သိုးေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္း(ရန္ပယ္) (ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းမ်ား)

ေတာင္တြင္းႀကီး-ျပည္လမ္း၊ ပရပ္ၾကယ္ေက်း႐ြာ၊

ေတာင္တြင္းႀကီး၊မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး

01-3334518, 01-3334520