Add your listing here

Results 141 - 150 of 154

တိုးေဝ (အင္ဂ်င္ႏွင့္ စက္အပိုပစၥည္းဆိုင္)

စစ္ကိုင္း-မႏၲေလးလမ္း၊ ဆင္ကာရပ္၊ ငယ္တိုးရပ္ကြက္၊

အမရပူရၿမိဳ႕နယ္၊မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

09-797367858, 09-780232314

Twin Star Co.,Ltd. (အင္ဂ်င္ႏွင့္ စက္အပိုပစၥည္းဆိုင္)

အမွတ္ ၁၁၈/၁၁၉ဘီ၊ ေျမညီထပ္၊ ဗိုလ္ျမတ္ထြန္းလမ္း၊ ခ်ယ္ရီကြန္ဒို၊

ဗိုလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

01-297750, 09-5008122

U Par Engineering Work (အင္ဂ်င္ႏွင့္ စက္အပိုပစၥည္းဆိုင္)

အမွတ္ ၁၆၈၊ ဓမၼေစတီလမ္း၊ ေ႐ႊဂံုတိုင္(အေနာက္)ရပ္ကြက္၊

ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-73208828, 09-5166693, 09-43202294

ဝင္းလိႈင္ (ကို) + ျဖဴ (မ) (အင္ဂ်င္ႏွင့္ စက္အပိုပစၥည္းဆိုင္)

အမွတ္ ၂၊ သီရိမြန္(၄)လမ္း၊ သီ၇ိမြန္ပလာဇာ

မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-5179300, 01-3680547, 01-3683576

ဝင္းေမာင္(ကို)ႏွင့္ညီမ်ား (အင္ဂ်င္ႏွင့္ စက္အပိုပစၥည္းဆိုင္)

အမွတ္ ၁၀၃/၂၈၊ ခ်မ္းျမေရႊျပည္ကားပစၥည္းေဈး၊ ကၽြဲဆည္ကန္၊ ခ်မ္းျမသာယာ၊

ျပည္ႀကီးတံခြန္ၿမိဳ႕နယ္၊မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

09-2019093, 09-2004173, 09-772004173

ရန္ႀကီးေအာင္ (အင္ဂ်င္ႏွင့္ စက္အပိုပစၥည္းဆိုင္)

တပင္ေ႐ႊထီးလမ္း၊ အမွတ္(၄)ရပ္ကြက္၊

ကန္႕ဘလူ၊စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး

075-27183

ရန္ႏိုင္မိုး (အင္ဂ်င္ႏွင့္ စက္အပိုပစၥည္းဆိုင္)

အမွတ္ ဘီ-၁၆၊ ဘူတာလမ္း၊ ရဲစခန္းတိုက္တန္း၊ ရပ္ကြက္ႀကီး(၃)၊

ျပင္ဦးလြင္၊မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

09-402766635

ရန္ကုန္ (အင္ဂ်င္ႏွင့္ စက္အပိုပစၥည္းဆိုင္)

ေဖာင္ေတာ္ဦးလမ္း၊ အမွတ္(၉)ရပ္ကြက္၊

ပခုကၠဴ၊မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး

062-21363, 09-2301142, 09-2300392

ရာကြက္(ဦး) (အင္ဂ်င္ႏွင့္ စက္အပိုပစၥည္းဆိုင္)

အမွတ္ ၁၀၊၁၁၊ မတ-႐ံု၊ ၿမိဳ႕မေဈး၊ စုႀကီးရပ္ကြက္၊

ေက်ာက္ဆည္၊မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

09-2151243, 066-2050434, 09-49342926

ရာသက္ပန္ (အင္ဂ်င္ႏွင့္ စက္အပိုပစၥည္းဆိုင္)

အမွတ္ ၁၆၊ သံပရာကုန္းလမ္း၊ (၂)ရပ္ကြက္၊

ဇီးကုန္း၊ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး

09-5363205, 09-972768527