Add your listing here

Results 1 - 10 of 13

ထြန္း (လွ်ပ္စစ္ဒိုင္နမို၊ ေမာ္တာ ျပဳျပင္ေရာင္းဝယ္ေရး)

ေရႊဘံုသာလမ္း၊ ေက်ာက္မ်က္ဝန္ထမ္းအိမ္ရာ၊ ေရွာလီဗိုင္းရပ္ကြက္၊

မိုးကုတ္၊မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

09-402633855, 09-783133855

ထြန္းျမင့္ (လွ်ပ္စစ္ဒိုင္နမို၊ ေမာ္တာ ျပဳျပင္ေရာင္းဝယ္ေရး)

အမွတ္ ၁၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ မင္းတံတားရပ္ကြက္၊

မိုးကုတ္၊မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

09-402533548, 09-402533549

ကင္းလိုက္ (လွ်ပ္စစ္ဒိုင္နမို၊ ေမာ္တာ ျပဳျပင္ေရာင္းဝယ္ေရး)

ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ မင္းတံတားရပ္ကြက္၊

မိုးကုတ္၊မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

086-20880

ကိုငယ္ (လွ်ပ္စစ္ဒိုင္နမို၊ ေမာ္တာ ျပဳျပင္ေရာင္းဝယ္ေရး)

ဆင္ျဖဴရွင္လမ္း၊ ပိတ္စြယ္(၅)ရပ္၊ ေရွာလီဗိုင္းရပ္ကြက္၊

မိုးကုတ္၊မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

09-402610806, 09-254606681

ေက်ာ္ (လွ်ပ္စစ္ဒိုင္နမို၊ ေမာ္တာ ျပဳျပင္ေရာင္းဝယ္ေရး)

ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ ေအာင္နန္းရပ္၊

မိုးကုတ္၊မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

09-896537383, 09-402781620

ေမာင္မ်ိဳး (လွ်ပ္စစ္ဒိုင္နမို၊ ေမာ္တာ ျပဳျပင္ေရာင္းဝယ္ေရး)

ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ မင္းတံတားရပ္ကြက္၊

မိုးကုတ္၊မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

09-402515577

ႏိုင္ႀကီး (လွ်ပ္စစ္ဒိုင္နမို၊ ေမာ္တာ ျပဳျပင္ေရာင္းဝယ္ေရး)

ဆင္ျဖဴရွင္လမ္း၊ ပိတ္စြယ္(၃)ရပ္၊ ေရွာလီဗိုင္းရပ္ကြက္၊

မိုးကုတ္၊မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

09-402507463, 09-250710960

ပင္မ (လွ်ပ္စစ္ဒိုင္နမို၊ ေမာ္တာ ျပဳျပင္ေရာင္းဝယ္ေရး)

အမွတ္ ဆ/ ၇၂၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ ထင္း႐ူးၿခံရပ္၊

မိုးကုတ္၊မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

086-20851, 09-402713838

ၿပံဳးခ်ိဳ (လွ်ပ္စစ္ဒိုင္နမို၊ ေမာ္တာ ျပဳျပင္ေရာင္းဝယ္ေရး)

အမွတ္ လအ/၇၀၊ မိုးကုတ္-မိုးမိတ္လမ္း၊ လယ္ဦးရပ္၊

မိုးကုတ္၊မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

09-254622096, 09-265757521

စမိုင္း(လ္) (လွ်ပ္စစ္ဒိုင္နမို၊ ေမာ္တာ ျပဳျပင္ေရာင္းဝယ္ေရး)

မႏၱေလး-မိုးကုတ္လမ္း၊ ကသဲသူေဌးကုန္းရပ္၊

မိုးကုတ္၊မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

09-402533553