Add your listing here

Results 1 - 10 of 18

1 Plus (ေသာက္ေရသန္႔ (ထုတ္လုပ္၊ျဖန္႔ခ်ိ))

အမွတ္ ၅၊ ဂိုဏ္းေထာက္ေက်ာင္းလမ္း၊ ဘုရားကုန္းေက်းရြာ၊

သန္လ်င္ၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-49267126, 09-8601503

A.K Sky (ေသာက္ေရသန္႔ (ထုတ္လုပ္၊ျဖန္႔ခ်ိ))

အမွတ္ ၁၅၊ ဖို႔ေျမလမ္း၊ ထန္းပင္ကုန္းရပ္ကြက္၊

သန္လ်င္ၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-5105658, 056-21550, 09-5019338, 09-251064676

A2M (ေသာက္ေရသန္႔ (ထုတ္လုပ္၊ျဖန္႔ခ်ိ))

အမွတ္ ၁၄၂၊ သံလွ်င္-ေက်ာက္တန္းလမ္း၊ ေက်ာက္ေရတြင္း၊

သန္လ်င္ၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-5111419, 09-450995999

ေခ်ာ (ေသာက္ေရသန္႔ (ထုတ္လုပ္၊ျဖန္႔ခ်ိ))

အမွတ္ ၄၃၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးလမ္း၊ အမႈထမ္းရပ္ကြက္၊

သန္လ်င္ၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-777333634, 09-777444679

Crystal City (ေသာက္ေရသန္႔ (ထုတ္လုပ္၊ျဖန္႔ခ်ိ))

အမွတ္ ၂၇၊ ဓမၼေရာင္ျခည္လမ္း၊ အမႈထမ္းရပ္ကြက္၊

သန္လ်င္ၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-73058260

Glory (ေသာက္ေရသန္႔ (ထုတ္လုပ္၊ျဖန္႔ခ်ိ))

အမွတ္ ၄/၆၊ မၪၨဴလမ္း၊ အမႈထမ္းရပ္ကြက္၊

သန္လ်င္ၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

056-21443, 09-420266803, 09-784363810

လႈိင္းသစ္ (ေသာက္ေရသန္႔ (ထုတ္လုပ္၊ျဖန္႔ခ်ိ))

အမွတ္ ၅၁၊ သိပၸံလမ္း၊ အုပ္ဖိုစုရပ္ကြက္၊

သန္လ်င္ၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-73030690

ထာဝရႏွင့္နတ္သိၾကားေရစင္ (ေသာက္ေရသန္႔ (ထုတ္လုပ္၊ျဖန္႔ခ်ိ))

အမွတ္ ၈၊ နံ႔သာကုန္း(၂)လမ္း၊ ေသာက္ေတာ္တြင္းရပ္ကြက္၊

သန္လ်င္ၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-5500516

Miami (ေသာက္ေရသန္႔ (ထုတ္လုပ္၊ျဖန္႔ခ်ိ))

အမွတ္ ၁၁၊ ခတၱာလမ္း၊ န၀ရတ္အိမ္ရာ အနီး၊ အမႈထမ္းရပ္ကြက္၊

သန္လ်င္ၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

056-21567, 056-22554

Mr.Pure (ေသာက္ေရသန္႔ (ထုတ္လုပ္၊ျဖန္႔ခ်ိ))

အမွတ္ ၁၁၊ ေရႊဝါလမ္း၊ အမႈထမ္းရပ္ကြက္၊

သန္လ်င္ၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-43098304, 09-971344411