Add your listing here

Results 1 - 10 of 11

ေကာင္းျပည့္ (သြားႏွင့္ ခံတြင္းေဆးကုခန္းမ်ား)

မႏၱေလး-မိုးကုတ္လမ္း၊ ပန္းမရပ္၊

မိုးကုတ္၊မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

09-402637352, 09-43169081

လင္း (သြားႏွင့္ ခံတြင္းေဆးကုခန္းမ်ား)

မႏၱေလး-မိုးကုတ္လမ္း၊ က်ပ္ျပင္ၿမိဳ႕မရပ္၊

မိုးကုတ္၊မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

09-250197868

ျမင့္ေသာင္း(ဦး) (သြားႏွင့္ ခံတြင္းေဆးကုခန္းမ်ား)

ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ ေအာင္နန္းရပ္၊

မိုးကုတ္၊မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

09-402505580

ေမတၱာ (သြားႏွင့္ ခံတြင္းေဆးကုခန္းမ်ား)

ေရႊဘံုသာလမ္း၊ ေရႊဘံုသာရပ္၊ ေရွာလီဗိုင္းရပ္ကြက္၊

မိုးကုတ္၊မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

09-402765930

ပါရဂူ (သြားႏွင့္ ခံတြင္းေဆးကုခန္းမ်ား)

ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ ေအာင္နန္းရပ္၊ ၿမိဳ႕မရပ္ကြက္၊

မိုးကုတ္၊မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

09-73505723, 09-402655915

စြမ္းထက္ေအာင္ (သြားႏွင့္ ခံတြင္းေဆးကုခန္းမ်ား)

မႏၱေလး-မိုးကုတ္လမ္း၊ က်ပ္ျပင္ေဈးရပ္၊ က်ပ္ျပင္ရပ္ကြက္၊

မိုးကုတ္၊မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

09-789323120

တက္ေနလင္း (သြားႏွင့္ ခံတြင္းေဆးကုခန္းမ်ား)

အမွတ္ စ-၇၊ ရာဇာဓိရာဇာလမ္း၊ နီလာေစ်း အေနာက္ဘက္၊ ၿမိဳ႕မရပ္ကြက္၊

မိုးကုတ္၊မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

09-450066748

သာစိန္(ေဒါက္တာ) (သြားႏွင့္ ခံတြင္းေဆးကုခန္းမ်ား)

အမွတ္ ဂ-၉၁၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ မင္းတံတားရပ္ကြက္၊

မိုးကုတ္၊မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

086-20117

သုခခ်မ္းသာ (သြားႏွင့္ ခံတြင္းေဆးကုခန္းမ်ား)

ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ ထင္း႐ူးၿခံရပ္၊

မိုးကုတ္၊မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

09-896504225

ဝင္းျမင့္(ေဒါက္တာ) (သြားႏွင့္ ခံတြင္းေဆးကုခန္းမ်ား)

ဆင္ျဖဴရွင္လမ္း၊ ပိတ္စြယ္(၃)ရပ္၊ ေရွာလီဗိုင္းရပ္ကြက္၊

မိုးကုတ္၊မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

09-896538807, 09-444043802