Add your listing here

Results 1 - 8 of 8

မာရသြန္ျမန္မာ (ေခ်ာစာ၊ ေခ်ာထုပ္ပို႔လုပ္ငန္းမ်ား)

၁၉လမ္း၊ ရန္ပယ္ရပ္၊ ေအာင္ရတနာရပ္ကြက္၊

မေကြး၊မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး

09-765343787, 09-5343787

MGL (ေခ်ာစာ၊ ေခ်ာထုပ္ပို႔လုပ္ငန္းမ်ား)

ဘုရားႀကီးလမ္း၊ အမွတ္(၁၅)ရပ္ကြက္၊

ပခုကၠဴ၊မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး

09-259561368

MGL Co., Ltd. (ေခ်ာစာ၊ ေခ်ာထုပ္ပို႔လုပ္ငန္းမ်ား)

အမွတ္ ၁၃၊ လမ္းမေတာ္လမ္း၊ ဂုဏ္ေတာတိုက္တန္း၊ ေစ်းလယ္စိုးရပ္ကြက္၊

မေကြး၊မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး

09-421125588, 09-797578743

MGL Co., Ltd. (ေခ်ာစာ၊ ေခ်ာထုပ္ပို႔လုပ္ငန္းမ်ား)

လမ္းမေတာ္လမ္း၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း ေထာင့္၊ စည္ပင္႐ံုး အနီး၊

သရက္၊မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး

09-262595846

Royal Express (ေခ်ာစာ၊ ေခ်ာထုပ္ပို႔လုပ္ငန္းမ်ား)

အမွတ္ ဘီ-၇၊ သဟာယလမ္း၊ ခ႐ိုင္အားကာတိုက္တန္း၊ မင္းကံႀကီးရပ္ကြက္၊

မေကြး၊မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး

09-263425556, 09-263425557

SBS Express (ေခ်ာစာ၊ ေခ်ာထုပ္ပို႔လုပ္ငန္းမ်ား)

အမွတ္ ၁၀၊ သဟာယလမ္း၊ ခ႐ိုင္အားကာတိုက္တန္း၊ မင္းကံႀကီးရပ္ကြက္၊

မေကြး၊မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး

09-443727535

United Courier Services Co., Ltd. (ေခ်ာစာ၊ ေခ်ာထုပ္ပို႔လုပ္ငန္းမ်ား)

အမွတ္ ၁၀၊ လမ္းမေတာ္လမ္း၊ ဂုဏ္ေတာတိုက္တန္း၊ ေစ်းလယ္စိုးရပ္ကြက္၊

မေကြး၊မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး

09-256332115, 09-421081507

United Courier Services Co., Ltd. [UCL] (ေခ်ာစာ၊ ေခ်ာထုပ္ပို႔လုပ္ငန္းမ်ား)

၁၅လမ္း၊ ျပည္လမ္း ေထာင့္၊ တေရာ္ကုန္းရပ္ကြက္၊

ေအာင္လံ၊မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး

09-450097342, 09-43008625