Add your listing here

Results 51 - 60 of 65

ပ်ိဳေမ (အလွကုန္)

သလႅာ၀တီလမ္း၊ သလႅာဝတီ(၄)လမ္း ေထာင့္၊ (၁၀-ေတာင္)ရပ္ကြက္၊

သာေကတၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-250018694, 09-404962112

ဆာမိ (ဦး) (အလွကုန္)

အမွတ္ ၁၂၇၅၊ သႏၲာ႐ံုလမ္း၊ သဒၵါ႐ံု (၂)လမ္း ေထာင့္၊ (၂-ေျမာက္)ရပ္ကြက္၊

သာေကတၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-5140155

ေရႊခ်မ္းသာ (အလွကုန္)

တုိက္ ေအ/၇၊ အခန္း ၀၀၁/၀၀၂၊ ရႈခင္းသာျမို႕ပတ္လမ္း၊ ႐ႈခင္းသာအိမ္ရာ

သာေကတၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

01-553471, 09-254065600

ေရႊျပည္စိုး (အလွကုန္)

အမွတ္ ၁၀၀၈၊ ေအာင္သေျပလမ္း၊ ေအာင္သေျပ(၁၃)လမ္း ေထာင့္၊ (၇-အေရွ႕)ရပ္ကြက္၊

သာေကတၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-450032604, 09-254417755

ေရႊ႐ုပ္လႊာ (အလွကုန္)

အခန္း ၄၆၊ မင္းနႏၵာလမ္း၊ စည္ပင္ဆိုင္ခန္း၊ (၂-ေျမာက္)ရပ္ကြက္၊

သာေကတၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-422494174, 09-254345470

စိုးႏိုင္ (ကို) (အလွကုန္)

အမွတ္ ၁၅၁၁၊ ထူပါ႐ံုလမ္း၊ ထူပါ႐ံု(၁၆)လမ္း ေထာင့္၊ ထူပါ႐ံု(၁)ရပ္ကြက္၊

သာေကတၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-795182966

စိုးစံ (အလွကုန္)

အမွတ္ ၂၄၊ ရန္ေျပလမ္း၊ ရန္ေျပ(၁၉)လမ္း ေထာင့္၊ ရန္ေျပ(၃)ရပ္ကြက္၊

သာေကတၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-254148487, 09-254827921

တက္ေနဝန္း (အလွကုန္)

တုိက္ ေအ/၃၊ အခန္း ၀၀၄၊ ရႈခင္းသာျမို႕ပတ္လမ္း၊ ႐ႈခင္းသာအိမ္ရာ

သာေကတၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-250495304, 09-790142893

သဇင္ (အလွကုန္)

အမွတ္ ၁၃၅၊ သိဂႌလမ္း၊ သိဂႌ(၄)လမ္း ေထာင့္၊ (၅)ရပ္ကြက္၊

သာေကတၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-425288986

သိန္းသိန္းၾကည္ (ေဒၚ) (အလွကုန္)

အမွတ္ ၄၈၂/ေအ၊ ေအာင္သေျပ(၆)လမ္း၊ (၇-အေရွ႕)ရပ္ကြက္၊

သာေကတၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-8650189