Add your listing here

Results 1 - 10 of 11

ခ်ဳိမြန္းအိမ္ (အလွကုန္)

အခန္း ၁၄ မွ ၁၆၊ ေဆးရံုလမ္း၊ (၂)ရပ္ကြက္၊

ေက်ာင္းကုန္း၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

046-40459

ေဌးေဌးဝင္း (အလွကုန္)

႐ံု-(၁၀)၊ အခန္း ၇၊ ၿမိဳ႕မေဈး၊

ေက်ာင္းကုန္း၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

09-422558256

ကေလး (အလွကုန္)

႐ံု-(၈)၊ အခန္း ၃၀၊ ၿမိဳ႕မေဈး၊

ေက်ာင္းကုန္း၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

ခိုင္ေရႊဝါ (အလွကုန္)

အခန္း ၃၊ ၿမိဳ႕မေဈး၊

ေက်ာင္းကုန္း၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

09-250117039

မိဘေမတၱာျမရတနာ (အလွကုန္)

အခန္း ၁၉/၂၀၊ ရံု-(၈)၊ ၿမိဳ႕မေဈး၊ (၂)ရပ္ကြက္၊

ေက်ာင္းကုန္း၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

ျမင့္ျမင့္ႏိုင္ (ေဒၚ) (အလွကုန္)

အခန္း ၁၆၊ ရံု-(၇)၊ ၿမိဳ႕မေဈး၊ (၂)ရပ္ကြက္၊

ေက်ာင္းကုန္း၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

09-31150640

ဥဥခ်ိဳ (ေဒၚ) (အလွကုန္)

႐ံု-(၂)၊ အခန္း ၁၉၊ ၿမိဳ႕မေဈး၊

ေက်ာင္းကုန္း၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

046-40325, 09-31380368

ျပည့္စံု (အလွကုန္)

အခန္း ၁၇၊ ေဆးရံုလမ္း၊ (၂)ရပ္ကြက္၊

ေက်ာင္းကုန္း၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

09-422477453

သန္းသန္းေဌး (ေဒၚ) (အလွကုန္)

႐ံု-(၅)၊ အခန္း ၅၊ ၿမိဳ႕မေဈး၊

ေက်ာင္းကုန္း၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

09-49740127

သူဇာကို (မ) (အလွကုန္)

အမွတ္ ၅၆၊ ရတနာပံုလမ္း၊ (၁)ရပ္ကြက္၊

ေက်ာင္းကုန္း၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

09-49316707