Add your listing here

Results 1 - 6 of 6

ဧဝရတ္ (ဆီစက္မ်ား)

အမွတ္ ၅၂၊ ရန္ကုန္-ျပည္လမ္း၊ ၾကာနီကန္ရပ္ကြက္၊

ေရႊေတာင္၊ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး

053-55446, 09-5310184

ဧဝရတ္ (ဆီစက္မ်ား)

အမွတ္ ၁၂၊ ေဆး႐ိုးတန္းလမ္း၊ ၾကာနီကန္ရပ္ကြက္၊

ေရႊေတာင္၊ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး

09-5310184, 09-423683235, 053-55068, 053-55069

DKM (ဆီစက္မ်ား)

အမွတ္ ၇၊ လမ္းမေတာ္လမ္း၊ ယြန္းတန္းရပ္ကြက္၊

ေရႊေတာင္၊ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး

053-55107, 09-5311002, 09-785311002

ေကဝိုင္း (ဆီစက္မ်ား)

ရန္ကုန္-ျပည္လမ္း၊ တည္ကုန္းရပ္ကြက္၊

ေရႊေတာင္၊ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး

09-5370312, 09-5310756, 09-794100899

ျမႂကြယ္ (ဦး) (ဆီစက္မ်ား)

အမွတ္ ၄၊ ေပ်ာ္ဘြယ္တန္းလမ္း၊ ျမိဳ႕မေဈးၾကီး အနီး၊ ယြန္းတန္းရပ္ကြက္၊

ေရႊေတာင္၊ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး

09-5310712

ျမႂကြယ္ (ဦး) (ဆီစက္မ်ား)

ရန္ကုန္-ျပည္လမ္း၊ ေရႊနတ္ေတာင္ဘုရားမုခ္ အေရွ႕၊ ၾကာနီကန္ရပ္ကြက္၊

ေရႊေတာင္၊ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး

09-785310712, 09-963270712