Add your listing here

Results 1 - 10 of 68

3D (စတိုးဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၁၀၅၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ ပိေတာက္ေရႊဝါရပ္ကြက္၊

ေကာ့ေသာင္း၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

059-51298, 09-250471052

၉၉၉ (စတိုးဆိုင္မ်ား)

ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ ဦးမန္းမန္းတိုက္တန္း၊ ပိေတာက္ေရႊဝါရပ္ကြက္၊

ေကာ့ေသာင္း၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

09-254698205

ေအာင္ေက်ာ္ဝင္း (စတိုးဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၈၄/အက္(ဖ္)၊ ျမရည္ပုလဲလမ္း၊ ေရႊဇင္ေယာ္ရပ္ကြက္၊

ေကာ့ေသာင္း၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

09-49850474, 09-450991284

ေအာင္ဆန္း (ဦး) (စတိုးဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၉၉၊ ျမရည္ပုလဲလမ္း၊ ေရႊဇင္ေယာ္ရပ္ကြက္၊

ေကာ့ေသာင္း၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

09-261164845

ခ်ိဳခ်ိဳ (စတိုးဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၈၊ မဂၤလာလမ္း၊ ေရႊဟသၤာရပ္ကြက္၊

ေကာ့ေသာင္း၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

059-51549, 059-51184

ခ်ိဳခ်ိဳသန္း (ေဒၚ) (စတိုးဆိုင္မ်ား)

ေျမနီလမ္း၊ ျမရည္ပုလဲလမ္း ေထာင့္၊ ေရႊဇင္ေယာ္ရပ္ကြက္၊

ေကာ့ေသာင္း၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

09-263961299

ကံ့ေကာ္ (စတိုးဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၆၀၈၊ ျမရည္ပုလဲလမ္း၊ ေအးရိပ္ၿငိမ္ရပ္ကြက္၊

ေကာ့ေသာင္း၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

09-5645167

ကံ့ေကာ္ (စတိုးဆိုင္မ်ား)

ျမရည္ပုလဲလမ္း၊ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး႐ံုး အနီး၊ ေရႊဇင္ေယာ္ရပ္ကြက္၊

ေကာ့ေသာင္း၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

09-5416677

ခင္မာႏြယ္ (ေဒၚ) (စတိုးဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၃၁၊ ကမ္းနားလမ္း၊ အဏၰဝါရပ္ကြက္၊

ေကာ့ေသာင္း၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

059-51377

ခင္ျမင့္ျမင့္ေအး (ေဒၚ) (စတိုးဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၅၂၊ ကမ္းနားလမ္း၊ အဏၰဝါရပ္ကြက္၊

ေကာ့ေသာင္း၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

059-51506