Add your listing here

Results 11 - 18 of 18

ထိပ္တန္း (အေအးဆိုင္မ်ား)

ရန္ကုန္-မႏၱေလးလမ္း၊ ျပည္သာယာ(၃)လမ္း ႏွင့္ ျပည္သာယာ(၄)လမ္း ၾကား၊ ျပည္သာယာေတာင္ရပ္ကြက္၊

မိတၳီလာ၊မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

064-35258

ေဌးႀကီး(ဦး)(အေၾကာ္စံု) (အေအးဆိုင္မ်ား)

မိတၳီလာ-ျမင္းၿခံလမ္း၊ ၀န္ဇင္းရပ္ကြက္၊

မိတၳီလာ၊မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

09-402685618

Pan Nu Yaung (အေအးဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၁၊ ရန္ကုန္-မႏၱေလးလမ္း၊ လင္ဇင္းရပ္၊ ၿမိဳ႕မရပ္ကြက္၊

မိတၳီလာ၊မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

064-25616, 09-799199674, 09-402563733

စပယ္(မ) (အေအးဆိုင္မ်ား)

ရန္ကုန္-မႏၱေလးလမ္း၊ မိုးေကာင္းဘုရားတိုက္တန္း၊ က်ီေတာ္ကုန္းရပ္ကြက္၊

မိတၳီလာ၊မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

09-402512410, 09-694293524

႐ိွဳင္း (အေအးဆိုင္မ်ား)

ကန္ပတ္လမ္း၊ ေစ်းအေ႐ွ႕ျပင္ရပ္ကြက္၊

မိတၳီလာ၊မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

09-402527144, 064-25528

ေ႐ႊဝါ (အေအးဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၆၁၊ ႐ုပ္႐ွင္႐ံုလမ္း၊ ၿမိဳ႕မမင္းရပ္ကြက္၊

မိတၳီလာ၊မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

064-24789, 064-25689

ဆံုေနၾက (အေအးဆိုင္မ်ား)

မိတၳီလာ-ေတာင္ႀကီးလမ္း၊ ေတာမ႐ြာ၊

မိတၳီလာ၊မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

09-47103672

႐ြက္ႏု (အေအးဆိုင္မ်ား)

ပထမလမ္းမေတာ္လမ္း၊ ပန္းတိမ္တန္းရပ္၊ ၿမိဳ႕မရပ္ကြက္၊

မိတၳီလာ၊မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

09-442083311, 09-897198194