Add your listing here

Results 1 - 5 of 5

အာကာေက်ာ္ (နာရီအေရာင္းဆိုင္မ်ား)

ကမ္းနားလမ္း၊ ေဈးပိုင္းရပ္ကြက္၊

ကြမ္းျခံကုန္း၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-31544389

ဂရိတ္ဝမ္း (နာရီအေရာင္းဆိုင္မ်ား)

အခန္း ၁၊ ၿမိဳ႕မေဈး၊

ကြမ္းျခံကုန္း၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-420196914

အိုမီဂါ (နာရီအေရာင္းဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၆၇၊ ကမ္းနားလမ္း၊ သံုးပန္လွလမ္း ေထာင့္၊ ေဈးပိုင္းရပ္ကြက္၊

ကြမ္းျခံကုန္း၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-31322987

အိုမီဂါ (နာရီအေရာင္းဆိုင္မ်ား)

အခန္း ၆၆၊ ၿမိဳ႕မေဈး၊

ကြမ္းျခံကုန္း၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

01-265305

ေရႊၿမိဳ႕ေတာ္ (နာရီအေရာင္းဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၆၃/ေအ၊ ရတနာပံု(၁)လမ္း၊ ေဈးပိုင္းရပ္ကြက္၊

ကြမ္းျခံကုန္း၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-420144448