Add your listing here

Results 11 - 16 of 16

မသန္စြမ္းသက္ႀကီးသင္တန္းေက်ာင္း (ပရဟိတေဂဟာမ်ား)

အမွတ္ ၆၅၊ က်ိဳက္ဝိုင္းဘုရားလမ္း၊

မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

01-9661712

မူးယစ္ေဆးျဖတ္ၿပီးသူမ်ားရန္ကုန္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးစခန္း (ပရဟိတေဂဟာမ်ား)

အမွတ္ ၆၄၊ ကမ႓ာေအးဘုရားလမ္း၊ (၉)ရပ္ကြက္၊

မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

01-657879, 09-448019045, 09-420677545

ပိေတာက္ေရႊဝါဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ပညာေရးေက်ာင္း (ပရဟိတေဂဟာမ်ား)

ဗဟိုလမ္း၊ ေက်ာက္ေရတြင္း၊ (၅)ရပ္ကြက္၊

မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-421134964

ပညာသိပၸံဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ပညာေရးေက်ာင္း (ပရဟိတေဂဟာမ်ား)

ေရကူးဘူတာရံုလမ္း၊ (၈)ရပ္ကြက္၊

မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

01-651272, 09-49331694

ဦးေရခဲ (ပရဟိတေဂဟာမ်ား)

အမွတ္ ၁၂၈၊ ဦးေရခဲလမ္း၊ (၂)ရပ္ကြက္၊

မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

01-652066

ရတနာဗိမာန္ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ပညာေရးမူလြန္ေက်ာင္း (ပရဟိတေဂဟာမ်ား)

ဘုရင့္ေနာင္လမ္း၊ ေက်ာက္ေရတြင္း၊ (၅)ရပ္ကြက္၊

မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

01-650997, 09-254013529