Add your listing here

Results 1 - 5 of 5

ဖန္စီ (စီဒီ၊ ဗီြစီဒီ၊ ဒီဗီြဒီ၊ တိပ္အေရာင္းဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၁၊ မင္းရဲေက်ာ္စြာလမ္း၊ (၆)ရပ္ကြက္၊

ပုသိမ္၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

09-792966272

လွလွေဌး (ေဒၚ) (စီဒီ၊ ဗီြစီဒီ၊ ဒီဗီြဒီ၊ တိပ္အေရာင္းဆိုင္မ်ား)

(ႏွစ္ထပ္ရံု)-႐ံု၊ အခန္း ၂၅၊ ေျမညီထပ္၊ ၿမိဳ႕မေဈး၊

ပုသိမ္၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

09-31365251

ႏွင္းအိမ္ (စီဒီ၊ ဗီြစီဒီ၊ ဒီဗီြဒီ၊ တိပ္အေရာင္းဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၅၈၁၊ စကား၀ါလမ္း၊ (၃)ရပ္ကြက္၊

ပုသိမ္၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

09-5201404

Light (စီဒီ၊ ဗီြစီဒီ၊ ဒီဗီြဒီ၊ တိပ္အေရာင္းဆိုင္မ်ား)

အခန္း ၇၊ မဂၤလာလမ္း၊ အလက (၁) ဆိုင္ခန္း၊ (၄)ရပ္ကြက္၊

ပုသိမ္၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

09-5203207, 09-422497808

ဆီကို (စီဒီ၊ ဗီြစီဒီ၊ ဒီဗီြဒီ၊ တိပ္အေရာင္းဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၁၇/ခ၊ ေျမႏုလမ္း၊ (၄)ရပ္ကြက္၊

ပုသိမ္၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

09-5201977, 042-21308, 09-36364474, 09-790162714