Add your listing here

Results 1 - 10 of 11

ေအာင္ (ေကာ္ေဇာ၊ ဖေယာင္းပုဆိုး၊ ဖ်ာႏွင့္ မိုးကာေရာင္းဝယ္ေရး)

အမွတ္ ၆၁၊ အာသာဝတီလမ္း၊ (၂)ရပ္ကြက္၊

ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

01-667628, 09-5094262

ထားထားႏြယ္ (မ) (ေကာ္ေဇာ၊ ဖေယာင္းပုဆိုး၊ ဖ်ာႏွင့္ မိုးကာေရာင္းဝယ္ေရး)

အမွတ္ ၃၅၃/ဘီ၊ ႏြယ္သာဂီလမ္း၊ ႏြယ္သာဂီ(၇)လမ္း ေထာင့္၊ (က)ရပ္ကြက္၊

ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-422521854

ေကာင္း (ေကာ္ေဇာ၊ ဖေယာင္းပုဆိုး၊ ဖ်ာႏွင့္ မိုးကာေရာင္းဝယ္ေရး)

အမွတ္ ၂၂၀၊ စကၠဝတ္လမ္း၊ စကၠဝတ္(၃)လမ္း ေထာင့္၊ (ဈ)ရပ္ကြက္၊

ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-425026765, 09-254954525

မိစံ (ေကာ္ေဇာ၊ ဖေယာင္းပုဆိုး၊ ဖ်ာႏွင့္ မိုးကာေရာင္းဝယ္ေရး)

အခန္း ၁၆၉၃၊ ေခမာသီ(၄)လမ္း၊ ေခမာသီလမ္း ေထာင့္၊ (ဆ)ရပ္ကြက္၊

ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-421126940, 09-799487597

ေရႊျမန္မာ (ေကာ္ေဇာ၊ ဖေယာင္းပုဆိုး၊ ဖ်ာႏွင့္ မိုးကာေရာင္းဝယ္ေရး)

အမွတ္ ၆၂၀၊ ေခမာသီလမ္း၊ (ဈ)ရပ္ကြက္၊

ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

01-9699910

စူပါေဟာ့ (ေကာ္ေဇာ၊ ဖေယာင္းပုဆိုး၊ ဖ်ာႏွင့္ မိုးကာေရာင္းဝယ္ေရး)

တိုက္ အိတ္(ရွ္)၊ အခန္း ၂၆/၂၇၊ သီရိရတနာလက္လီ/လက္ကားေဈး၊

ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-778100073~76, 09-5001849

ေမႊး (ေကာ္ေဇာ၊ ဖေယာင္းပုဆိုး၊ ဖ်ာႏွင့္ မိုးကာေရာင္းဝယ္ေရး)

အမွတ္ ၄/ေအ၊ ေခမာသီလမ္း၊ (ဇ)ရပ္ကြက္၊

ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-448021523, 09-420184186, 01-9699162, 01-9699790

ၫြန္႔ (ေကာ္ေဇာ၊ ဖေယာင္းပုဆိုး၊ ဖ်ာႏွင့္ မိုးကာေရာင္းဝယ္ေရး)

အမွတ္ ၅၊ ေခမာသီလမ္း၊ (ဇ)ရပ္ကြက္၊

ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-781742580, 09-5080588, 09-5113031, 09-799716044, 09-977459363

ထြန္းဘရားသား (ေကာ္ေဇာ၊ ဖေယာင္းပုဆိုး၊ ဖ်ာႏွင့္ မိုးကာေရာင္းဝယ္ေရး)

အခန္း ဘီ/၁/၁၂၊ ေခမာသီလမ္း၊ ေဈးပတ္လမ္း ေထာင့္၊ မင္းရန္ေအာင္႐ုပ္ရွင္ခန္းမ၊ (ဈ)ရပ္ကြက္၊

ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-73110405, 09-421067802

ဝိမုတၱိ (ေကာ္ေဇာ၊ ဖေယာင္းပုဆိုး၊ ဖ်ာႏွင့္ မိုးကာေရာင္းဝယ္ေရး)

အမွတ္ ၇၉၊ သုဓမၼာလမ္း၊ (၂)ရပ္ကြက္၊

ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-5028654, 09-5154142