Add your listing here

Results 21 - 24 of 24

ေဇာ္ဝင္း(ကို) (ကားတာယာ၊ ကၽြတ္ႏွင့္ ဘီးေခြေရာင္းဝယ္ေရး)

အမွတ္ ၁၊ ဆရာဝန္တိုက္တန္း၊ သီရိမဂၤလာရပ္ကြက္၊

မိတၳီလာ၊မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

09-2200512, 09-33124793

ေက်ာ္ (ကားတာယာ၊ ကၽြတ္ႏွင့္ ဘီးေခြေရာင္းဝယ္ေရး)

ဒုတိယလမ္းမေတာ္လမ္း၊ ခ်မ္းသာႀကီးဘုရားတိုက္တန္း အနီး၊ ၿမိဳ႕မရပ္ကြက္၊

မိတၳီလာ၊မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

064-23193, 09-2200622, 064-24421, 064-23486

ျမင့္သိန္းႏွင့္ညီမ်ား (ကားတာယာ၊ ကၽြတ္ႏွင့္ ဘီးေခြေရာင္းဝယ္ေရး)

မိတၳီလာ-ျမင္းၿခံလမ္း၊ ရတနာသကၤ်စ္ဘုရားတိုက္တန္း၊ ေစ်းအေ႐ွ႕ျပင္ရပ္ကြက္၊

မိတၳီလာ၊မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

064-24718

ေဇာ္ဝင္း(ကို)+မဝင္းဝင္းေဌး (ကားတာယာ၊ ကၽြတ္ႏွင့္ ဘီးေခြေရာင္းဝယ္ေရး)

ကားႀကီး၀င္းလမ္း၊ ဆရာဝန္တိုက္တန္း၊ သီရိမဂၤလာရပ္ကြက္၊

မိတၳီလာ၊မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

09-2200512, 09-442200512