Add your listing here

Results 1 - 5 of 5

ေအာင္ဇမၺဴ (ကားဘီးအလုိင္းမင္းခ်ိန္ လုပ္ငန္း)

ျပည္ေထာင္စုလမ္း၊ အမွတ္(၈)ရပ္ကြက္၊

လား႐ိွဳး၊ရွမ္းျပည္နယ္

09-403711653, 09-2014705

စႏၵာ (ကားဘီးအလုိင္းမင္းခ်ိန္ လုပ္ငန္း)

အမွတ္ ၂၀၄-၂၀၇၊ အေနာက္ၿမိဳ႕ပတ္လမ္း၊ ေမာခ်ယ္ရီကားဝင္းတိုက္တန္း၊ စ၀္စံထြန္းရပ္ကြက္၊

ေတာင္ႀကီး၊ရွမ္းျပည္နယ္

09-428227271, 09-428349598

ဟိန္းသီရိ (ကားဘီးအလုိင္းမင္းခ်ိန္ လုပ္ငန္း)

အေနာက္ၿမိဳ႕ပတ္လမ္း၊ ေညာင္ျဖဴစခန္းရပ္ကြက္၊

ေတာင္ႀကီး၊ရွမ္းျပည္နယ္

09-428338196, 09-788300414

Sevenity Five (ကားဘီးအလုိင္းမင္းခ်ိန္ လုပ္ငန္း)

အမွတ္ ၂၅၅၊ ျမကန္သာလမ္း၊ ေညာင္ေ႐ႊေဟာ္ကုန္းရပ္ကြက္၊

ေတာင္ႀကီး၊ရွမ္းျပည္နယ္

081-2125295, 09-254960200

ေ႐ႊနယ္စပ္ (ကားဘီးအလုိင္းမင္းခ်ိန္ လုပ္ငန္း)

အမွတ္ ၄/၁၁၊ ျပည္ေထာင္စုလမ္း၊ အမွတ္(၈)ရပ္ကြက္၊

လား႐ိွဳး၊ရွမ္းျပည္နယ္

082-2203655