Add your listing here

Results 1 - 4 of 4

ေအာင္သန္း (ကားဘရိတ္ႏွင့္ ကလပ္ျပဳျပင္ေရာင္းဝယ္ေရး)

ရတနာမာန္ေအာင္လမ္း၊ အမက(၇) အနီး၊ ရတနာမာရ္ေအာင္ရပ္ကြက္၊

မိတၳီလာ၊မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

09-47103189

ကိုေလး(ဦး)ႏွင့္သားမ်ား (ကားဘရိတ္ႏွင့္ ကလပ္ျပဳျပင္ေရာင္းဝယ္ေရး)

ရန္ကုန္-မႏၱေလးလမ္း၊ သီရိမဂၤလာရပ္ကြက္၊

မိတၳီလာ၊မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

064-24273, 09-976321766

ၾကည္ေမာင္(ဦး)ႏွင့္သားမ်ား (ကားဘရိတ္ႏွင့္ ကလပ္ျပဳျပင္ေရာင္းဝယ္ေရး)

ရန္ကုန္-မႏၱေလးလမ္း၊ ဗလီတိုက္တန္း အနီး၊ သီရိမဂၤလာရပ္ကြက္၊

မိတၳီလာ၊မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

09-47103412, 064-23971

ျမင့္လြင္(ကို) (ကားဘရိတ္ႏွင့္ ကလပ္ျပဳျပင္ေရာင္းဝယ္ေရး)

ရန္ကုန္-မႏၱေလးလမ္း၊ ေအာင္ေဇယ်ာရပ္ကြက္၊

မိတၳီလာ၊မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

064-24272, 09-425006330, 09-798775778