Add your listing here

Results 1 - 10 of 10

အေသးေလး (ကို) (ကားေဘာ္ဒီ႐ံုမ်ား)

ဗိုလ္ခု်ပ္လမ္း၊ ဂီ်တီအိုင္ အေရွ႕၊ (၁)ရပ္ကြက္၊

သံတဲြ၊ရခိုင္ျပည္နယ္

09-49653860, 09-33616039

ေအာင္ကမ႓ာ (ကားေဘာ္ဒီ႐ံုမ်ား)

ျပည္-ေတာင္ကုတ္လမ္း၊ သိမ္ေတာင္ရပ္ကြက္၊

ေတာင္ကုတ္၊ရခိုင္ျပည္နယ္

09-253466263

လွေမာင္သိန္း (ကို) (ကားေဘာ္ဒီ႐ံုမ်ား)

လမ္းမႀကီး၊ ဆိပ္ကမ္းအာဏာပိုင္႐ံုး၊ ျပည္ေတာ္သာရပ္ကြက္၊

စစ္ေတြ၊ရခိုင္ျပည္နယ္

09-421710268

ကိုကိုေမာင္ (ကားေဘာ္ဒီ႐ံုမ်ား)

ရန္ကုန္-စစ္ေတြလမ္းမ၊ အလယ္ေဈးရပ္ကြက္၊

ေျမာက္ဦး၊ရခိုင္ျပည္နယ္

09-421720038

ေက်ာ္ႏိုင္ (ကို) (ကားေဘာ္ဒီ႐ံုမ်ား)

မာဃလမ္း၊ (၂)ရပ္ကြက္၊

သံတဲြ၊ရခိုင္ျပည္နယ္

09-421731515

ေလးဝတီ (ကားေဘာ္ဒီ႐ံုမ်ား)

ငလေပြ႕လမ္းေဟာင္း၊ ခ်မ္းေျမ႕သာယာအေဝးေျပးကားဝန္း၊ အစိုးရရပ္ကြက္၊

ေက်ာက္ျဖဴ၊ရခိုင္ျပည္နယ္

09-421110736, 09-421571340, 09-261796995

ျမင့္မိုရ္ (ကားေဘာ္ဒီ႐ံုမ်ား)

အမွတ္ ၁၅၀၊ မာဃလမ္း၊ အေနာ္ရထာလမ္း ေထာင့္၊ (၂)ရပ္ကြက္၊

သံတဲြ၊ရခိုင္ျပည္နယ္

ဆန္းဝင္း (ကားေဘာ္ဒီ႐ံုမ်ား)

အမွတ္ ၁၇၊ ရြာႀကီးလမ္း၊ ႐ြာႀကီးေျမာက္ရပ္ကြက္၊

စစ္ေတြ၊ရခိုင္ျပည္နယ္

09-254169466, 09-773994936, 09-793958497

ထြန္းျမင့္ေသာင္း (ကားေဘာ္ဒီ႐ံုမ်ား)

ငလေပြ႕လမ္း၊ အရာ႐ိွရပ္ကြက္၊

ေက်ာက္ျဖဴ၊ရခိုင္ျပည္နယ္

09-250329471

ေအာင္ဗလ (ကားေဘာ္ဒီ႐ံုမ်ား)

အမွတ္ ၁၊ ေဈးလမ္း၊ ၉ျဖတ္လမ္း ေထာင့္၊ ျမစ္နားတန္းရပ္ကြက္၊

ေက်ာက္ျဖဴ၊ရခိုင္ျပည္နယ္

043-46229, 09-8510229, 09-421767555