Add your listing here

Results 1 - 4 of 4

ေ႐ႊျခေသၤ့ (ကြင္းဝ-မႏၲေလး) (အေဝးေျပးကားလိုင္းမ်ား)

လမ္းမေတာ္ရပ္ကြက္၊ ကြင္း(၃၀)႐ြာ၊

သပိတ္က်ဥ္း၊မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

09-47234405, 09-47134185

ေ႐ႊျခေသၤ့ (သပိတ္က်င္း-မႏၲေလး) (အေဝးေျပးကားလိုင္းမ်ား)

ဆိပ္ကမ္းရပ္ကြက္၊

သပိတ္က်ဥ္း၊မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

09-91053129

ရတနာေျမ (သပိတ္က်င္း-ဇရပ္ကြင္း-ေ႐ႊဘို) (အေဝးေျပးကားလိုင္းမ်ား)

သပိတ္က်ဥ္း-မႏၲေလးလမ္း၊ ဆိပ္ကမ္းရပ္ကြက္၊

သပိတ္က်ဥ္း၊မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

09-33726787

ရတနာပံု (မႏၲေလး-သပိတ္က်င္း-မံု႐ြာ) (အေဝးေျပးကားလိုင္းမ်ား)

ဆိပ္ကမ္းရပ္ကြက္၊

သပိတ္က်ဥ္း၊မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

086-30140