Add your listing here

Results 1 - 10 of 20

အာကာမိုး (အိမ္ေဆာက္ပစၥည္းဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ပ-၂/၃၊ မႏၱေလး-မိုးကုတ္လမ္း၊ ေဂါင္းဦးဘာရပ္၊ က်ပ္ျပင္ရပ္ကြက္၊

မိုးကုတ္၊မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

09-896504247, 086-25200, 086-25239

ထြန္းေတာက္လင္း (အိမ္ေဆာက္ပစၥည္းဆိုင္မ်ား)

မႏၱေလး-မိုးကုတ္လမ္း၊ ေက်ာက္ဖားရပ္၊ က်ပ္ျပင္ရပ္ကြက္၊

မိုးကုတ္၊မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

09-459815582

ေကာင္းထက္ (အိမ္ေဆာက္ပစၥည္းဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၂-က/၈၀၅၊ ဆင္ျဖဴရွင္လမ္း၊ ပိတ္စြယ္(၂)ရပ္၊ ေရွာလီဗိုင္းရပ္ကြက္၊

မိုးကုတ္၊မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

09-258211482, 09-785527044

ေမာ္ကြန္း (အိမ္ေဆာက္ပစၥည္းဆိုင္မ်ား)

မႏၱေလး-မိုးကုတ္လမ္း၊ က်ပ္ျပင္ေဈးရပ္၊ က်ပ္ျပင္ရပ္ကြက္၊

မိုးကုတ္၊မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

09-257991992, 09-256181760, 09-771993342

မိဘေမတၱာ (အိမ္ေဆာက္ပစၥည္းဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၆၀၊ ဗိုလ္ေအာင္ေက်ာ္လမ္း၊ ေအာင္ခ်မ္းသာရပ္၊

မိုးကုတ္၊မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

086-20702

မိုဟန္(ကို) (အိမ္ေဆာက္ပစၥည္းဆိုင္မ်ား)

ဆင္ျဖဴရွင္လမ္း၊ အထက္လယ္ဦးရပ္၊ လယ္ဦးရပ္၊

မိုးကုတ္၊မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

09-402557637, 09-47134633, 09-442381036