Add your listing here

Results 1 - 10 of 23

Brother [2] (ဘိလိယက္ႏွင့္ စႏူကာခန္းမမ်ား)

အခန္း ၅ မွ ၈၊ ေအာင္သေျပလမ္း၊ အေ၀းေျပးကားဂိတ္၀င္း၊ (၃)ရပ္ကြက္၊

ဖ်ာပံု၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

09-8590171

ေက်ာ္ (ဘိလိယက္ႏွင့္ စႏူကာခန္းမမ်ား)

အမွတ္ ၁၈၅၊ ေခ်ာင္းတြင္းလမ္း၊ (၁၄)ရပ္ကြက္၊

ဖ်ာပံု၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

09-260730518, 09-31141616

Mr.King (ဘိလိယက္ႏွင့္ စႏူကာခန္းမမ်ား)

အမွတ္ ၁၅၇၊ ေခ်ာင္းတြင္းလမ္း၊ (၁)ရပ္ကြက္၊

ဖ်ာပံု၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

ျမသိန္း (ဦး) (ဘိလိယက္ႏွင့္ စႏူကာခန္းမမ်ား)

အမွတ္ ၆၀၀၊ ဗိုလ္ခု်ပ္လမ္း၊ ေညာင္ပင္ေဈး၊

ဇလြန္၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

ျမတည္စံ (ဘိလိယက္ႏွင့္ စႏူကာခန္းမမ်ား)

ရန္ကုန္-ဟသၤာတလမ္း၊ ဗိုလ္ျမတ္ထြန္းတံတား အနီး၊ ႀကိဳင္ပင္ဆည္ေက်းရြာ၊

ေညာင္တုန္း၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

ျမင့္စိုး (ဦး) (ဘိလိယက္ႏွင့္ စႏူကာခန္းမမ်ား)

ေရႊျမင့္တင္လမ္း၊ နတ္ေမာ္လမ္း(မဟာဗႏၶဳလလမ္း) ေထာင့္၊ ပန္းဘဲတန္းရပ္ကြက္၊

ဟသၤာတ၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

09-422530095

New Morning (ဘိလိယက္ႏွင့္ စႏူကာခန္းမမ်ား)

အမွတ္ ၂၅၊ ဗိုလ္ခု်ပ္လမ္း၊ ေညာင္ပင္ေဈး၊

ဇလြန္၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

09-422504817

အုန္းျမင့္ (ဦး) (ဘိလိယက္ႏွင့္ စႏူကာခန္းမမ်ား)

ျမို႕မလမ္း၊ (၃)ရပ္ကြက္၊

ေငြေဆာင္၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

ပိေတာက္ရိပ္ (ဘိလိယက္ႏွင့္ စႏူကာခန္းမမ်ား)

အမွတ္ ၅၁၊ ပိေတာက္လမ္း၊ (၁၄)လမ္း ေထာင့္၊ (၃)ရပ္ကြက္၊

ေမာ္လၿမိဳင္ကၽြန္း၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

042-50230

စန္းစန္းဝင္း (ေဒၚ) (ဘိလိယက္ႏွင့္ စႏူကာခန္းမမ်ား)

အမွတ္ ၁၄၊ တပင္ေရႊထီးလမ္း၊ (၁၂)ရပ္ကြက္၊

ေမာ္လၿမိဳင္ကၽြန္း၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

09-261543624