Add your listing here

Results 31 - 40 of 88

ေမာင္သန္း (ဦး) (စက္ဘီးႏွင့္ အပိုပစၥည္း)

အမွတ္ ၃၀၊ ေမွ်ာ္လင့္(၂)လမ္း၊ ေဇယ်ာ(၂)လမ္း ေထာင့္၊ ေရႊၿမိဳင္သီရိရပ္ကြက္၊

ေမာ္လၿမိဳင္၊မြန္ျပည္နယ္

09-425283981

ေမာင္ရီ (ဦး) (စက္ဘီးႏွင့္ အပိုပစၥည္း)

အမွတ္ ၃၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ ၿမိဳ႕မ(၃)ရပ္ကြက္၊

မုဒံု၊မြန္ျပည္နယ္

057-70896

မိုးေက်ာ္ (စက္ဘီးႏွင့္ အပိုပစၥည္း)

အခန္း ၁/ည၊ ျမသီတာေဈး၊ ၉၉ ဆိုင္ခန္း၊ ရန္ၾကီးေအာင္ရပ္ကြက္၊

ေရး၊မြန္ျပည္နယ္

09-401652373

မိုးျမင့္သူ (စက္ဘီးႏွင့္ အပိုပစၥည္း)

အမွတ္ ၉၁၊ ဘားအံလမ္း၊ ဘင္လိႈင္ရပ္ကြက္၊

သထံု၊မြန္ျပည္နယ္

09-425312249, 09-255779692

ျမဒဂံု (စက္ဘီးႏွင့္ အပိုပစၥည္း)

အမွတ္ ၄၃၊ ရန္ကုန္-ေမာ္လၿမိဳင္လမ္း၊ နန္းခဲရပ္ကြက္၊

သထံု၊မြန္ျပည္နယ္

057-40819, 09-791837789

မ်ိဳးလြင္ (စက္ဘီးႏွင့္ အပိုပစၥည္း)

အမွတ္ ၁၃၊ ဖိုးခ်မ္းသာလမ္း၊ စက္သစ္ရပ္ကြက္၊

သံျဖဴဇရပ္၊မြန္ျပည္နယ္

09-425342409

ႏိုင္ႏိုင္ (စက္ဘီးႏွင့္ အပိုပစၥည္း)

အမွတ္ ၁၂၊ သိဂႌလမ္း၊ ေက်ာင္းပိုင္းရပ္ကြက္၊

သံျဖဴဇရပ္၊မြန္ျပည္နယ္

09-255821521

ႏိုင္ (ကို) (စက္ဘီးႏွင့္ အပိုပစၥည္း)

အမွတ္ ၃၈၉၊ သိပၸံလမ္း၊ ၿမိဳ႕မ(၁)ရပ္ကြက္၊

လမိုင္း၊မြန္ျပည္နယ္

09-425355702

ေနာင္ေနာင္ခ (စက္ဘီးႏွင့္ အပိုပစၥည္း)

သီရိမြန္လမ္း၊ သီရိရတနာလမ္း ေထာင့္၊ စက္သစ္ရပ္ကြက္၊

သံျဖဴဇရပ္၊မြန္ျပည္နယ္

09-425357843, 09-954357843

ေငြေသာင္ယံ (စက္ဘီးႏွင့္ အပိုပစၥည္း)

အခန္း ၄/၅၊ ရန္ကုန္-ေမာ္လၿမိဳင္လမ္း၊ ဗလီဆိုင္ခန္း ၊ သိမ္ကုန္းရပ္ကြက္၊

သထံု၊မြန္ျပည္နယ္

057-40323