Add your listing here

Results 1 - 8 of 8

ေအာင္သန္းလင္း (စက္ဘီးႏွင့္ အပိုပစၥည္း)

အမွတ္ ၁၁၊ ကို်က္ေခါက္ဘုရားလမ္း၊ ဘုရားကုန္းေက်းရြာ၊

သန္လ်င္ၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-448048157, 09-790146247

ထူး (စက္ဘီးႏွင့္ အပိုပစၥည္း)

႐ံု-(၁)၊ အခန္း ၁၂၊ ၿမိဳ႕မေဈး၊

သန္လ်င္ၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-5046113

ေကာမက္ (စက္ဘီးႏွင့္ အပိုပစၥည္း)

အခန္း ၉/၁၀၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေနဝင္းလမ္း၊ ပဲခူးစုရပ္ကြက္၊

သန္လ်င္ၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-43065381

ခရမ္းျပာ (၂) (စက္ဘီးႏွင့္ အပိုပစၥည္း)

အခန္း ၂၀၊ ကို်က္ေခါက္ဘုရားလမ္း၊ ခ-လ-ရဆိုင္ခန္း၊ အမႈထမ္းရပ္ကြက္၊

သန္လ်င္ၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-420226109

ေရႊေအး (စက္ဘီးႏွင့္ အပိုပစၥည္း)

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေနဝင္းလမ္း၊ သိမ္ေက်ာင္းလမ္း ေထာင့္၊ စည္ပင္႐ံုးဆိုင္ခန္း၊ ၿမိဳ႕မေျမာက္ရပ္ကြက္၊

သန္လ်င္ၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-420280609

သိန္း (စက္ဘီးႏွင့္ အပိုပစၥည္း)

႐ံု-(၁)၊ အခန္း ၂၀၊ ၿမိဳ႕မေဈး၊

သန္လ်င္ၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

056-22150 Ext.226

ဝင္းစည္သူ (စက္ဘီးႏွင့္ အပိုပစၥည္း)

ျမရတနာလမ္း၊ ကို်က္ေခါက္ဘုရားလမ္း ေထာင့္၊ ေအာင္ခ်မ္းသာရပ္ကြက္၊

သန္လ်င္ၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-73103048, 09-73030533