Add your listing here

Results 81 - 90 of 347

ျမန္မာ့လယ္ယာဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္

ျမိတ္-ထား၀ယ္လမ္း၊ ၿမိဳ႕မရပ္ကြက္၊

သရက္ေခ်ာင္း၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

059-35097

ျမန္မာ့လယ္ယာဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္

သမိန္ဗရမ္းလမ္း၊ တိုးခဲ်႕ရပ္ကြက္၊

ေခ်ာင္းဆံု၊မြန္ျပည္နယ္

057-80016

ျမန္မာ့လယ္ယာဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္

(၁၆)လမ္း၊ ဘူတာ(ေျမာက္)ရပ္ကြက္၊

ျဖဴး၊ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး

054-40057

ျမန္မာ့လယ္ယာဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္

(၁၀)လမ္း၊ ဦးၿပံဳးခ်ိဳလမ္း ေထာင့္၊ (၄)ရပ္ကြက္၊

က်ိဳက္လတ္၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

045-48053

ျမန္မာ့လယ္ယာဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္

ကံလမ္း၊ ေက်ာင္းႀကီးအိုးတန္းရပ္ကြက္၊

ျပည္၊ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး

053-24013

ျမန္မာ့လယ္ယာဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္

မေဗဒါ(၁)လမ္း၊ မင္းပိုင္းရပ္ကြက္၊

တံြေတးၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

045-50010, 09-799282106

ျမန္မာ့လယ္ယာဖြံံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္

ဗိုလ္ခု်ပ္ေအာင္ဆန္းလမ္း၊ (၁၀)ရပ္ကြက္၊

ဓႏုျဖဴ၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

046-25401

ျမန္မာ့လယ္ယာဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္

ေရႊေညာင္ပင္လမ္း၊ စံခိ်န္မီွရပ္ကြက္၊

ေက်ာက္တန္း၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

056-25034, 09-43086273

ျမန္မာ့လယ္ယာဖြံံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္

ေတာင္ဘက္ၿမိဳ႕သစ္(၅)လမ္း၊ (၇)ရပ္ကြက္၊

မင္းလွ၊ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး

053-30032

ျမန္မာ့လယ္ယာဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္

ကို်က္မေရာလမ္း၊ ရန္မိ်ဳးေအာင္ရပ္ကြက္၊

က်ိဳက္မေရာ၊မြန္ျပည္နယ္

057-86020