ေက်ာ္မင္းလိႈင္

ပိုက္ႏွင့္ေရစုပ္စက္ အပိုပစၥည္းမ်ား

Address :အမွတ္ ၁၆/၂၃၇၊ ကန္လမ္း၊ေတာင္ငူ

State :: ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 09-43007867, 054-25956, 054-25980

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Opening Hours

Products & Services

  • ေရသန္႔စက္ႏွင့္ စက္ပစၥည္း၊ ဖိုင္ဘာတုိင္ကီႏွင့္ စတီးတုိင္ကီ
  • PVC ပုိက္ႏွင့္ ပုိက္ဆက္ပစၥည္း၊ ေရခ်ဳိးခန္းသံုးပစၥည္းမ်ဳိးစံု

Share This Page