ဇြဲမာန္ဝင့္

ေဘာ္ဒါေဆာင္မ်ား (ပုဂၢလိက)

Address :အမွတ္ ၁၁၀၊ ခိုင္ႏွင္းဆီလမ္း၊ ေရႊဘုန္းျမင့္ဘုရားလမ္း ေထာင့္၊ (၂)ရပ္ကြက္၊မအူပင္

State :: ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 09-420036244, 09-695140948

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Opening Hours

Other Business Categories

  • ကိုယ္ပိုင္ ေက်ာင္းမ်ား

Share This Page