Add your listing here

Results 71 - 80 of 436

ေအာင္ေမတၱာ (တိရစာၦန္အစာအေရာင္းဆိုင္)

အမွတ္ ၁၁၇၄၊ ျမင္ေတာ္သာလမ္း၊ ဇိနမာန္ေအာင္ဘုရား အနီး၊ ထူပါ႐ံု(၁)ရပ္ကြက္၊

သာေကတၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-975214058

ေအာင္ဘုန္းျမတ္ (တိရစာၦန္အစာအေရာင္းဆိုင္)

ပဲခူးလမ္း၊ မင္းပိုင္းရပ္ကြက္၊

ကဝ၊ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး

09-43028257

ေအာင္ပင္လယ္ (တိရစာၦန္အစာအေရာင္းဆိုင္)

အမွတ္ ၅၈၂/ေအ၊ ရန္ကုန္-ျပည္လမ္း၊ အိုးတန္းရပ္ကြက္၊

တိုက္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-5150529, 055-21123, 09-5394456

ေအာင္တံခြန္ (တိရစာၦန္အစာအေရာင္းဆိုင္)

အမွတ္ ၁၇၂၊ သနပ္ပင္လမ္း၊ ဗိုလ္ကုန္းရပ္ကြက္၊

ပဲခူး၊ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး

09-5300177, 09-5104144

ေအာင္သစၥာ (တိရစာၦန္အစာအေရာင္းဆိုင္)

ရန္ကုန္-ဓႏုျဖဴလမ္းမ၊ (၂)လမ္း ေထာင့္၊ (၁၇)ရပ္ကြက္၊

ဓႏုျဖဴ၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

09-49700045

ေအာင္သစၥာ (တိရစာၦန္အစာအေရာင္းဆိုင္)

အျပင္သာစည္လမ္း၊ သာစည္ရပ္ကြက္၊

နတ္တလင္း၊ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး

09-423673953

ေအာင္သုခ (တိရစာၦန္အစာအေရာင္းဆိုင္)

အမွတ္ ၂၇၅၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ ၿမိဳ႕မ(၃)ရပ္ကြက္၊

မုဒံု၊မြန္ျပည္နယ္

09-425269939, 09-8700535

ေအာင္သုခ (တိရစာၦန္အစာအေရာင္းဆိုင္)

အမွတ္ ၄၄/ေအ၊ ရာဇဓိရာဇ္လမ္းမ၊ (၈)ရပ္ကြက္၊

ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္(အေရွ႕)ၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-250812225, 09-443127428

ၾသဇာ (တိရစာၦန္အစာအေရာင္းဆိုင္)

အမွတ္ ၃၄၊ ဘန္ေဘြးကုန္းလမ္း၊ ၿမိဳ႕ပတ္လမ္း ေထာင့္၊ (၆)ရပ္ကြက္၊

ပုသိမ္၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

09-250235399, 09-790162343

ဗလ (တိရစာၦန္အစာအေရာင္းဆိုင္)

အမွတ္ ၁၃/၈၅၊ ဦးအုန္းလမ္း၊ ေမာင္ခင္လမ္း ေထာင့္၊ ရြာေကာက္ရပ္ကြက္၊

ပ်ဥ္းမနား၊ေနျပည္ေတာ္

067-24376, 067-23471, 09-960819608, 09-265599613