Add your listing here

Results 1 - 2 of 2

ၾကည္စင္ (စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းသံုး ဓာတုေဗဒပစၥည္း)

အခန္း ၁၄၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ ေထြ/အုပ္ဆိုင္ခန္း၊ ပိေတာက္ေရႊဝါရပ္ကြက္၊

ေကာ့ေသာင္း၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

059-51807, 09-422196753

စိမ္းေရာင္စို (စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းသံုး ဓာတုေဗဒပစၥည္း)

အခန္း ၅/၆၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ ေထြ/အုပ္ဆိုင္ခန္း၊ ပိေတာက္ေရႊဝါရပ္ကြက္၊

ေကာ့ေသာင္း၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

09-250675994, 09-254822143